Loonschade werkgever

Wat is loonregres?
Het overkomt vrijwel iedere werkgever: uitval van werknemers door schuld van derden. Het gevolg hiervan is een vervelende bedrijfsschade. Uw bedrijfsschade komt voort uit loonschade vanwege het feit dat u, in uw hoedanigheid van werkgever, het salaris van uw werknemer dient door te betalen op grond van de arbeidsovereenkomst en/of wetgeving.

Wanneer heeft uw bedrijf een vordering tot regres?
Op het moment dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, veroorzaakt door toedoen van een ander, is er voor u de mogelijkheid om deze loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. In geval van een verkeersongeval is dat meestal een verzekeringsmaatschappij, van de veroorzakende partij. Indien er een ziekteverzuimverzekering is afgesloten, kunt u hier een beroep op doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan verhalen wij de loonschade van uw onderneming.

Welke loonkosten kunnen voor uw bedrijf verhaald worden?
Werkgeverslasten kunnen niet worden verhaald. Alleen het netto loon wat maandelijks naar de werknemer wordt overgemaakt, komt voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast alle re-integratiekosten als het inhuren van een reïntegratiebedrijf en alle administratieve zaken als het maken van het plan van aanpak, de re-integratieverslagen, e.d. Ook als de medewerker weer aan het werk gaat en de werkplek moet worden aangepast kunnen deze kosten worden opgeëist bij de aansprakelijke partij (de verzekeraar).

Onze service
Bij een claim tot loonregres ontstaan vaak discussies over aansprakelijkheid, de omvang van de schade, het medisch bewijs van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, onderhandelingen, etc. Wij nemen u deze lastige en tijdrovende discussies uit handen!

Kosten juridische bijstand
De juridische kosten die gemaakt moeten worden om o.a. het doorbetaalde (netto) loon te verhalen, worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dit is vastgelegd in wet en rechtspraak. Het zelfde geldt voor de werknemer die letselschade oploopt. Onze bijstand van de letselschade advocaat voor het loonregres kost u dan niets!

Nog een tip van onze kant!
Op grond van artikel 3:310 Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding na verloop van vijf jaren na ongevalsdatum. Het kan raadzaam zijn uw ziekteverzuimadministratie over de afgelopen vijf jaren te controleren op verzuim als gevolg van letsel waarvoor een derde aansprakelijk is. Advocatenkantoor Van Berk kan deze schade alsnog voor u verhalen op de aansprakelijke partij door middel van een loonregres

Heeft u vragen of uw zaak in aanmerking komt voor een loonregresclaim, neemt u vrijblijvend contact met ons op!