Praktijkvoorbeeld: Knieletsel

Regelmatig zijn er nieuwe zaken op het kantoor van cliënten met knieletsel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om knieletsel als afgescheurde kruisbanden, gebroken knieschijven, een gescheurde meniscus.

Een bedrijfsongeval of een werkongeval kunnen de oorzaak van een knieletsel zijn.

Zo kan iemand zich in een onveilige werkomgeving verstappen en daardoor zijn knie verdraaien. Of een werknemer krijgt op de werkvloer een voorwerp of voertuig tegen zijn knie aan met letselschade tot gevolg.

Ook een verkeersongeval is een veel voorkomende oorzaak van knieletsel. Voetgangers en fietsers die zijn aangereden door een auto en daar knieklachten aan over houden. Voetgangers, fietsers of motorrijders, die ten val zijn gekomen door een andere verkeersdeelnemer. Ook botsingen tussen auto’s of andere motorvoertuigen leiden vaak tot matig of ernstig knieletsel.

Veelal zal het knieletsel vanzelf genezen. Maar bij zwaar knieletsel kan de revalidatie wel enkele maanden duren. Naast veel pijn bij knieletsel zal lopen lastig gaan en vaak mag autorijden of fietsen gedurende enige tijd niet.

Bij knieletsel wordt vaak fysiotherapie voorgeschreven en de revalidatie na een knieblessure kan soms wel een paar maanden duren. Ook zijn bij sommige vormen van knieletsel een of meerdere operaties nodig zoals een kijkoperatie (artroscopie).

Kortom knieletsel kan een behoorlijk impact hebben op uw dagelijks functioneren, zowel op het thuisfront als wellicht bij het werk of studie. Het sociale leven onderhouden zal lastiger gaan. Sporten zal tijdelijk niet mogelijk kunnen zijn en voor het huishouden runnen zult u waarschijnlijk extra hulp nodig hebben.

Veel knieletsel geneest uiteindelijk volledig of vrijwel helemaal. Maar voor de  langere termijn kan het goed zijn dat er waarschijnlijk altijd een bepaalde kwetsbaarheid blijft bestaan aan de getroffen knie.

Bepaalde sporten die de knie belasten kunt u mogelijk niet meer beoefenen. Een kraakbeenbeschadiging kan later leiden tot artrose, met alle gevolgen van dien. En in het ernstigste geval krijgt u te maken met blijvende arbeidsongeschiktheid en hulpbehoevendheid.

U kunt te maken krijgen met allerlei kostenposten:

  • kosten voor medische behandeling
  • kosten van re-integratie
  • reiskosten (naar bijv. de fysiotherapeut en artsen)
  • inkomstenverlies
  • kosten voor rechtsbijstand
  • kosten voor huishoudelijke hulp

Verdriet, pijn of verlies aan levensvreugde na een ongeluk zijn vormen van immateriële schade. In het spraakgebruik ook wel smartengeld genoemd.

Knieletsel en financiële gevolgen, wat nu?

Is een andere partij aansprakelijk voor het knieletsel dat u overkomen is, dan kunt u diegene aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Ons kantoor kan u daarbij helpen – gratis. Wij gaan voor u na wie verantwoordelijk is voor het ongeval en stellen deze partij schriftelijk aansprakelijk. Bij aansprakelijkheid wordt er in een zo vroeg mogelijk stadium om een voorschot gevraagd.

Of u nu een grote of kleine schade heeft, een bezoek bij u thuis is altijd mogelijk (binnen 48 uur). Een bezoek aan huis is onze gratis extra service en kan door heel Nederland plaatsvinden. Gedurende dit bezoek wordt in alle rust de mogelijkheden van uw casus met u besproken en bepaald wat de beste weg is om uw schade te verhalen. Dit gesprek is vrijblijvend en voor u zonder kosten.