Vereniging van letselschade advocaten

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.

De LSA Letselschade Advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het oplossen van alle genoemde vragen. Als het kan in minnelijk overleg met de wederpartij. Als het moet via een procedure.

Voor de kosten van de LSA Letselschade Advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten worden van tevoren afspraken gemaakt.

Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten

Advocaten op bijna ieder rechtsgebied hebben zich verenigd in eigen specialisatieverenigingen. Bij deze verenigingen kunnen rechtzoekenden terecht voor de advocaten die het beste passen bij hun specifieke problemen.

Advocaten voor slachtoffers van personenschade

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door iets of iemand, is het vaak lastig om precies te weten waar u naartoe moet en wie u kan helpen. Want waar heeft u recht op? Wanneer kunt u een claim indienen? Hoe verhaalt u materiële of immateriële schade? En hoe zit het met eventuele verzekeringen? De advocaten van de ASP zorgen voor de juiste begeleiding van letselschadeslachtoffers. Ze maken zich sterk voor de compensatie waarop slachtoffers recht hebben.

De ASP begrijpt dat slachtoffers van letselschade vaak kwetsbaar zijn. Een schaderegelingstraject duurt bovendien meestal lang en kan complex zijn. Er zijn tal van juridische, praktische en financiële kwesties die om specialistische kennis en ervaring vragen. De bij de ASP aangesloten letselschadeadvocaten beschikken over deze kennis en ervaring. Hierdoor kunt u uw leven zo snel mogelijk weer op de rit krijgen.